Kontaktní adresa

Restaurace Hirschen, St. Fiden - A. Krönert
Andreas Krönert
Rorschacher Strasse 109
9000 St.Gallen
Švýcarsko

E-mailem:
hirschen-st.fiden@mail.ch

Zplnomocněný zástupce

Andreas Krönert - majitel
Hedvika Krönert - výkonná ředitelka

Zápis v obchodním rejstříku

Registrovaný název společnosti:
Restaurace Hirschen, St. Fiden - A. Krönert
Číslo obchodního rejstříku: CHE-298,005,080

DIČ
CHE-298,005,080 DPH

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, přesnost, včasnost, spolehlivost a úplnost informací.

Nároky na odpovědnost vůči autorovi za materiální nebo nehmotné škody vzniklé v důsledku přístupu k publikovaným informacím, jejich použití nebo nepoužívání, zneužití spojení nebo technických poruch jsou vyloučeny.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti za odkazy

Odkazy a odkazy na webové stránky třetích stran nespadají do naší oblasti odpovědnosti. Odmítla jakoukoli odpovědnost za takové webové stránky. Přístup na tyto webové stránky a jejich používání je na vlastní riziko uživatele.

Autorská práva

Autorská práva a veškerá další práva na obsah, obrázky, fotografie nebo jiné soubory na tomto webu patří výlučně Andreasovi Krönertovi nebo konkrétně jmenovaným držitelům práv. K reprodukci jakýchkoli prvků je třeba předem získat písemný souhlas držitele autorských práv.


Zdroj: SwissAnwalt